Công ty VINASET chuyên cung cấp dịch vụ visa xuất nhập cảnh hơn 100 nước trên thế giới
Thành viên
Tài khoản
Mật khẩu

Đăng ký - Quên mật khẩu

Bộ ngoại giao Việt Nam
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Thống kê truy cập
 Đang truy cập: 184
 Số truy cập hôm nay: 63,155
 Số Click hôm nay: 63,400
 Tổng lượt truy cập: 30,877,958

IP: 3.226.245.48

Vé máy bay giá rẻ nhất từ Hà Nội - Việt Nam đi Portland - Hoa Kỳ: 20.488.116 đ

Đặt vé máy bay

Điểm khởi hành
Điểm đến
Ngày đi Ngày về
Số Người Người lớn (từ 12 tuổi trở lên)

Trẻ em (từ 2 - dưới 12 tuổi) Em bé (dưới 2 tuổi)BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT TRONG THÁNG 08 NĂM 2020 TỪ HÀ NỘI - VIỆT NAM đi PORTLAND - HOA KỲ

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1
12/6

 

 

2
13

 

 

3
14

 

 

4
15

 

 

5
16

 

 

6
17

 

 

7
18

 

 

8
19

 

 

9
20

 

 

10
21

 

 

11
22

 

 

12
23

 

 

13
24
22.213.842đ-BR
25.076.198đ-HA
25.686.058đ-AA
25.730.005đ-AC
27.179.663đ-DL
28.318.068đ-CZ
30.167.273đ-QR
34.482.702đ-TK
38.265.551đ-JL
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.866.495đ-OZ
60.234.197đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
14
25
22.213.842đ-BR
25.730.005đ-AC
29.430.995đ-TK
30.167.273đ-QR
31.049.815đ-HA
34.390.609đ-AA
34.562.730đ-DL
37.517.053đ-CZ
38.265.551đ-JL
50.099.388đ-NH
50.866.495đ-OZ
51.533.731đ-UA
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
15
26
22.213.842đ-BR
30.780.878đ-QR
31.118.696đ-HA
31.296.986đ-TK
31.454.208đ-AA
32.741.587đ-JL
34.562.730đ-DL
37.518.021đ-CZ
40.954.210đ-AC
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.424.630đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
16
27
22.213.842đ-BR
25.730.005đ-AC
26.713.080đ-AA
26.968.308đ-TK
29.708.660đ-CZ
30.167.273đ-QR
30.363.328đ-JL
46.234.462đ-DL
49.672.575đ-UA
50.099.388đ-NH
50.866.495đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
17
28
22.213.842đ-BR
26.637.936đ-JL
28.318.068đ-CZ
28.682.167đ-AC
29.176.022đ-HA
30.167.273đ-QR
30.651.878đ-AA
30.770.545đ-TK
49.672.575đ-UA
50.099.388đ-NH
50.866.495đ-OZ
52.423.270đ-DL
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
18
29
22.213.842đ-BR
23.476.843đ-JL
24.451.784đ-AA
25.076.198đ-HA
28.318.068đ-CZ
28.682.167đ-AC
30.167.273đ-QR
30.810.662đ-TK
33.015.528đ-DL
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.866.495đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
19
1
22.213.842đ-BR
24.421.784đ-AA
25.076.198đ-HA
26.968.308đ-TK
30.167.273đ-QR
33.015.528đ-DL
36.608.115đ-CZ
39.483.182đ-AC
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.866.495đ-OZ
52.909.591đ-JL
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
20
2
22.213.842đ-BR
24.421.784đ-AA
25.076.198đ-HA
28.318.068đ-CZ
28.682.167đ-AC
30.167.273đ-QR
30.810.662đ-TK
44.775.496đ-DL
49.672.575đ-UA
50.099.388đ-NH
50.866.495đ-OZ
52.909.591đ-JL
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
21
3
22.213.842đ-BR
24.421.784đ-AA
25.285.376đ-AC
26.949.991đ-HA
28.592.491đ-TK
29.708.660đ-CZ
30.167.273đ-QR
34.474.494đ-DL
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.424.630đ-OZ
54.368.559đ-JL
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
22
4
22.603.720đ-BR
24.421.784đ-AA
25.285.376đ-AC
27.117.595đ-CZ
30.185.831đ-DL
30.780.878đ-QR
31.049.815đ-HA
31.296.986đ-TK
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.229.690đ-JL
50.866.495đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
23
5
20.488.116đ-BR
24.421.784đ-AA
25.285.376đ-AC
26.949.991đ-HA
26.968.308đ-TK
27.117.595đ-CZ
30.167.273đ-QR
41.857.562đ-DL
49.672.575đ-UA
49.991.660đ-JL
50.099.388đ-NH
50.866.495đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
24
6
20.488.116đ-BR
21.454.604đ-AA
25.076.198đ-HA
25.285.376đ-AC
26.281.574đ-CZ
28.638.629đ-DL
30.167.273đ-QR
48.532.694đ-JL
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.424.630đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
25
7
20.488.116đ-BR
22.380.997đ-HA
24.421.784đ-AA
26.281.574đ-CZ
28.638.629đ-DL
28.682.167đ-AC
30.167.273đ-QR
30.810.662đ-TK
48.532.694đ-JL
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.866.495đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
26
8
20.488.116đ-BR
22.380.997đ-HA
24.421.784đ-AA
26.281.574đ-CZ
26.968.308đ-TK
28.638.629đ-DL
28.682.167đ-AC
30.167.273đ-QR
48.532.694đ-JL
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.866.495đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
27
9
20.488.116đ-BR
20.624.136đ-HA
24.261.729đ-DL
24.421.784đ-AA
26.281.574đ-CZ
28.682.167đ-AC
30.810.662đ-TK
30.946.234đ-QR
48.532.694đ-JL
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.866.495đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
28
10
20.488.116đ-BR
21.794.895đ-HA
24.421.784đ-AA
25.285.376đ-AC
30.097.595đ-DL
30.946.234đ-QR
36.869.360đ-CZ
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.229.690đ-JL
50.424.630đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
29
11
20.488.116đ-BR
21.739.855đ-CZ
21.794.895đ-HA
24.421.784đ-AA
25.285.376đ-AC
31.296.986đ-TK
31.559.839đ-QR
49.015.937đ-DL
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
49.991.660đ-JL
50.866.495đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
30
12
20.488.116đ-BR
21.794.895đ-HA
23.297.294đ-AA
25.285.376đ-AC
26.637.936đ-JL
26.968.308đ-TK
27.117.595đ-CZ
30.097.595đ-DL
30.946.234đ-QR
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.866.495đ-OZ
60.610.831đ-CX
63.149.131đ-VN
98.031.874đ-KE
31
13
20.624.136đ-HA
24.421.784đ-AA
25.285.376đ-AC
26.281.574đ-CZ
28.638.629đ-DL
30.167.273đ-QR
37.834.632đ-BR
48.532.694đ-JL
49.672.575đ-UA
49.949.594đ-NH
50.866.495đ-OZ
60.570.833đ-VN
60.610.831đ-CX
98.031.874đ-KE

Ghi chú:

BR: EVA Air
HA: Hawaiian Airlines
AA: American Airlines
AC: Air Canada
DL: Delta
CZ: China Southern
QR: Qatar Airways
TK: Turkish Airlines
JL: Japan Airlines
UA: United
NH: ANA
OZ: Asiana Airlines
CX: Cathay Pacific
VN: Vietnam Airlines
KE: Korean Air

Giá vé máy bay tháng 09/2020 từ Hà Nội - Việt Nam đi Portland - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 10/2020 từ Hà Nội - Việt Nam đi Portland - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 11/2020 từ Hà Nội - Việt Nam đi Portland - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 12/2020 từ Hà Nội - Việt Nam đi Portland - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 01/2021 từ Hà Nội - Việt Nam đi Portland - Hoa Kỳ


Vé máy bay Hà Nội đi Amsterdam
Vé máy bay Hà Nội đi Atlanta
Vé máy bay Hà Nội đi Austin
Vé máy bay Hà Nội đi Bangkok
Vé máy bay Hà Nội đi Barcelona
Vé máy bay Hà Nội đi Bắc Kinh
Vé máy bay Hà Nội đi Busan
Vé máy bay Hà Nội đi Chengdu
Vé máy bay Hà Nội đi Copenhagen
Vé máy bay Hà Nội đi Fort Worth
Vé máy bay Hà Nội đi Frankfurt
Vé máy bay Hà Nội đi Fukuoka
Vé máy bay Hà Nội đi Geneva
Vé máy bay Hà Nội đi Quảng Châu
Vé máy bay Hà Nội đi Hong Kong
Vé máy bay Hà Nội đi Honolulu
Vé máy bay Hà Nội đi Jakarta
Vé máy bay Hà Nội đi Kaohsiung
Vé máy bay Hà Nội đi Kuala Lumpur
Vé máy bay Hà Nội đi Luân Đôn
Vé máy bay Hà Nội đi Los Angeles
Vé máy bay Hà Nội đi Luang Prabang
Vé máy bay Hà Nội đi Madrid
Vé máy bay Hà Nội đi Manila
Vé máy bay Hà Nội đi Marseille
Vé máy bay Hà Nội đi Melbourne
Vé máy bay Hà Nội đi Metz/Nancy
Vé máy bay Hà Nội đi Miami
Vé máy bay Hà Nội đi Moscow
Vé máy bay Hà Nội đi Nagoya
Vé máy bay Hà Nội đi New York
Vé máy bay Hà Nội đi Nice
Vé máy bay Hà Nội đi Osaka
Vé máy bay Hà Nội đi Oslo
Vé máy bay Hà Nội đi Paris
Vé máy bay Hà Nội đi Phnom Penh
Vé máy bay Hà Nội đi Portland
Vé máy bay Hà Nội đi Prague
Vé máy bay Hà Nội đi San Francisco
Vé máy bay Hà Nội đi Seattle
Vé máy bay Hà Nội đi Seoul
Vé máy bay Hà Nội đi Thượng Hải
Vé máy bay Hà Nội đi Siem Reap
Vé máy bay Hà Nội đi Singapore
Vé máy bay Hà Nội đi St Paul
Vé máy bay Hà Nội đi Sydney
Vé máy bay Hà Nội đi Đài Bắc
Vé máy bay Hà Nội đi Tokyo
Vé máy bay Hà Nội đi Toulouse
Vé máy bay Hà Nội đi Vancouver
Vé máy bay Hà Nội đi Viêng Chăn
Vé máy bay Hà Nội đi Washington
Vé máy bay Hà Nội đi Yangon
Vé máy bay Hà Nội đi Zurich
Vé máy bay Amsterdam đến Portland
Vé máy bay Atlanta đến Portland
Vé máy bay Austin đến Portland
Vé máy bay Bangkok đến Portland
Vé máy bay Barcelona đến Portland
Vé máy bay Bắc Kinh đến Portland
Vé máy bay Busan đến Portland
Vé máy bay Chengdu đến Portland
Vé máy bay Copenhagen đến Portland
Vé máy bay Fort Worth đến Portland
Vé máy bay Frankfurt đến Portland
Vé máy bay Fukuoka đến Portland
Vé máy bay Geneva đến Portland
Vé máy bay Quảng Châu đến Portland
Vé máy bay Hong Kong đến Portland
Vé máy bay Honolulu đến Portland
Vé máy bay Jakarta đến Portland
Vé máy bay Kaohsiung đến Portland
Vé máy bay Kuala Lumpur đến Portland
Vé máy bay Luân Đôn đến Portland
Vé máy bay Los Angeles đến Portland
Vé máy bay Luang Prabang đến Portland
Vé máy bay Madrid đến Portland
Vé máy bay Manila đến Portland
Vé máy bay Marseille đến Portland
Vé máy bay Melbourne đến Portland
Vé máy bay Metz/Nancy đến Portland
Vé máy bay Miami đến Portland
Vé máy bay Moscow đến Portland
Vé máy bay Nagoya đến Portland
Vé máy bay New York đến Portland
Vé máy bay Nice đến Portland
Vé máy bay Osaka đến Portland
Vé máy bay Oslo đến Portland
Vé máy bay Paris đến Portland
Vé máy bay Phnom Penh đến Portland
Vé máy bay Portland đến Portland
Vé máy bay Prague đến Portland
Vé máy bay San Francisco đến Portland
Vé máy bay Seattle đến Portland
Vé máy bay Seoul đến Portland
Vé máy bay Thượng Hải đến Portland
Vé máy bay Siem Reap đến Portland
Vé máy bay Singapore đến Portland
Vé máy bay St Paul đến Portland
Vé máy bay Sydney đến Portland
Vé máy bay Đài Bắc đến Portland
Vé máy bay Tokyo đến Portland
Vé máy bay Toulouse đến Portland
Vé máy bay Vancouver đến Portland
Vé máy bay Viêng Chăn đến Portland
Vé máy bay Washington đến Portland
Vé máy bay Yangon đến Portland
Vé máy bay Zurich đến Portland

Vé máy bay giá rẻ nhất

Vé máy bay nội địa
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng
Vé máy bay Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Hà Nội đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Lạt
Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên
Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới
Vé máy bay Hà Nội đi Huế
Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang
Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc
Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku
Vé máy bay Hà Nội đi Qui Nhơn
Vé máy bay Hà Nội đi Tam Kỳ
Vé máy bay Hà Nội đi Tuy Hòa
Vé máy bay Hà Nội đi Vinh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Hới
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Qui Nhơn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tam Kỳ
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội
Vé máy bay Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Đà Nẵng đi Cần Thơ
Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng
Vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang
Vé máy bay Đà Nẵng đi Pleiku
Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh